Index Egalité Femmes-Hommes / Gender Equalty Index

   
INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES
(EAGLE ABC TECHNOLOGY)
 
 
 
Le résultat d’index d’égalité professionnelle femmes-hommes de l’année 2020 est de 92/100
 
 
 
 
   
GENDER EQUALTY INDEX
(EAGLE ABC TECHNOLOGY)
 
 
 
The score of gender equalty index 2020 92/100